Eu Support

 logo

UAB „Artilux NMF“ sėkmingai įgyvendino dar vieną ES finansuojamą projektą

 

UAB „Artilux NMF“ baigė įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Investicijų pritraukimas į UAB „Artilux NMF“ didelės pridėtinės vertės gamybos plėtrą“. Įmonės projektas buvo vykdytas pagal priemonę „InvestLT-2“ ir finansuotas Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 3.636.120,54Eur.

Paramos suma – 1.818.060,13 Eur.

Projekto tikslas – įsitvirtinti Lietuvos ir užsienio valstybių elektros apšvietimo įrangos gaminių gamintojų rinkoje. Projekto lėšomis buvo įsigyta nauja kokybiška gamybinė įranga, skirta elektros apšvietimo produkcijai gaminti, kompiuterinė ir programinė įranga. Išaugę rinkos reikalavimai produkto kokybei, mažas darbo našumas, klientų poreikių augimas skatino UAB „Artilux NMF“ investuoti į naują įrangą, kuri privalėjo pakeisti moraliai nusidėvėjusią įrangą ir padidinti gamybos pajėgumus, būti šiuolaikiška, moderni, naši ir atitinkanti visus ES reikalavimus.

Sėkmingai įgyvendintas projektas padės plėsti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, didinti darbo našumą, skatinti apyvartos ir eksporto augimą.

 

UAB „Artilux NMF“ sėkmingai įgyvendino ES finansuojamą projektą

 

UAB „Artilux NMF“ baigė įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Artilux NMF“ pardavimų didinimas užsienio rinkose, sudarant sutartis su naujais užsienio partneriais“. Tai pirmasis įmonės projektas, vykdytas pagal priemonę „Naujos galimybės“ ir finansuotas Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – didinti UAB „Artilux NMF“ pardavimus užsienio rinkose. Projekto metu buvo dalyvauta keturiose užsienio parodose, kurių metu užmegzti nauji kontaktai.

Projekto pradžia: 2014 m. gegužės 5 d.

Projekto pabaiga: 2015 m. gegužės 8 d.

Projekto suma: 51.707,31 Eur

Įgyvendintas projektas suteiks galimybę toliau didinti įmonės apyvartą, auginti eksporto apimtis, taip pat gerinti įmonės įvaizdį tarptautinėse rinkose ir stiprinti UAB „Artilux NMF“ konkurencinį pranašumą.